Veřejná zakázka: Oprava střechy – nám. Hrdinů 4

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 190
Systémové číslo: P16V00000029
Počátek běhu lhůt: 01.07.2016
Nabídku podat do: 18.07.2016 10:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava střechy – nám. Hrdinů 4
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stávající stav:
Krytina je ze dvou rozdílných materiálů a to cemento-vláknité skládané krytiny ze strany jihovýchodní a plechové krytiny ze severozápadní strany. Použité oplechování vč. svodů je z větší části z pozinkovaného plechu zbytek tvoří měď. Část plechového lemování, svodů, nároží a úžlabí je zkorodovaná a neplní svou funkci. Nad střechu ústí tři komínová tělesa, nachází se zde i dřevěná komínová lávka s ocelovým zábradlím.
Stávající střecha disponuje třemi střešními okny a jedním střešním výlezem. Na hřebenu střechy se nachází nefunkční stožár (dříve vzdušná přípojka NN), dvě domovní antény a stožár stávajícího hromosvodu.

Nový stav:
Oprava střechy bude spočívat v celkové výměně stávající střešní krytiny. Klempířské výrobky vč. svodů, okapů, nároží, úžlabí atd. (strana severozápadní) budou nahrazeny novými z pozinkovaného plechu. Stávající ocelové sněhové zábrany budou demontovány a nahrazeny novými systémovými sněžnými háky. Ze strany jihovýchodní měděnými sněhovými háky a z severovýchodní strany z žárově pozinkovaného plechu. Oplechování požární zdi bude nově z mědi (dtto jihovýchodní strana). Z jihovýchodní strany budou ponechány všechny měděné konstrukční prvky popř. doplněny o chybějící či poškozené kusy. Provede se zaslepení střešního okna na jihovýchodní straně. Střešní okna budou ponechány pouze ze severozápadní strany.
Veškeré stavební úpravy budou v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou Ing. Vladimírem Šarmanem, Čsl. Armády 39, 794 01 Krnov ze dne 03/2016 a v souladu se závazným stanoviskem státní památkové péče.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Krnov
 • IČO: 00296139
 • Poštovní adresa:
  Hlavní náměstí 1
  794 01 Krnov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 214862

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krnov.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky