Veřejná zakázka: Oprava chodníku na ulici Boční, Krnov

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 208
Systémové číslo: P16V00000047
Počátek běhu lhůt: 26.08.2016
Nabídku podat do: 12.09.2016 10:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava chodníku na ulici Boční, Krnov
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o opravu skladby a povrchu chodníku na ulici Boční, tvořený betonovou dlažbou různého formátu. Povrch chodníku je nerovný, obsahuje prasklou dlažbu a rozestupy ve spárách. Je nevhodně odvodněn, podloží chodníku je nestabilní, v určitých úsecích dochází k pomalému sesuvu tělesa chodníku a přilehlých konstrukcí. Příčný sklon chodníku je na mnoha místech opačný. Vjezdy k přilehlým nemovitostem jsou z žulových kostek. Betonové obruby lemující chodník jsou v havarijním stavu.

Nový stav:
Etapa A Úsek mezi ulicemi Cvilínská – Blahoslavova
Dojde k odstranění stávající betonové dlažby, k zařezání krytu komunikace a odfrézování živice po obvodu chodníku. Silniční obruby a žulové kostky se demontují, žulové kostky se opětovně použijí. Po vyměření os dojde k zaberanění ocelových válcovaných profilů do zeminy v požadované hloubce k eliminaci deformací tělesa chodníku a stabilizaci svahu. Mezi profily se přivaří výztuž
a zabetonováním se vytvoří železobetonový práh. Zhutní se pláň, vytvoří se podklad z drceného kameniva, osadí se obruby. Do vjezdů se užijí obruby naležato a přechodové. Dosype se a zhutní podkladní a kladecí vrstva a položí betonová dlažba. Nebezpečné nízké úseky budou opatřeny varovnými pásy slepecké červené dlažby. Průchozí šířky budou zachovány stávající, výškové řešení bude respektovat stávající stav.
Etapa B Úsek mezi ulicemi Blahoslavova – Stará
Postup prací dle etapy A.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Krnov
 • IČO: 00296139
 • Poštovní adresa:
  Hlavní náměstí 1
  794 01 Krnov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 214862

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krnov.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky