Veřejná zakázka: Hlavní náměstí 21 - rekonstrukce kanalizace

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 367
Systémové číslo: P17V00000106
Datum zahájení: 13.10.2017
Nabídku podat do: 24.10.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Hlavní náměstí 21 - rekonstrukce kanalizace
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stávající stav:
Přípojky splaškové a dešťové kanalizace jsou napojeny ze třech stávajících objektů BD. Stávající přípojky jsou napojeny do stávající žumpy, která je ve velmi havarijním stavu. V této žumpě je přepad a vede z ní kanalizační přípojka do stávající RŠ. Z této RŠ je kanalizace napojena do stávající uliční vpusti a dále pak do stávající městské kanalizace.

Nový stav:
Vybourá se stávající žumpa. V místě stávající žumpy se osadí dvě RŠ PVC DN 800. Prostor po žumpě a RŠ se zasypou kamenivem. Stávající potrubí se zreviduje a pročistí. Do nových RŠ se napojí nová splašková a dešťová kanalizace PVC KG ve stejné dimenzi jako stávající. Dále se provede oprava (výměna) kanalizace PVC KG ve stejné dimenzi a trase. Provede se také výměna stávající RŠ ve stejné dimenzi. Stávající napojení do stávající uliční vpusti se vyspraví a napojí se vyměněné kanalizační potrubí PVC KG. Do stávající uliční vpusti se osadí nová zápachová uzávěrka. Stávající uliční vpusť je napojena na stávající městskou kanalizaci.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Krnov
 • IČO: 00296139
 • Poštovní adresa:
  Hlavní náměstí 1
  794 01 Krnov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 214862

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krnov.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky