Veřejná zakázka: Víceúčelové hřiště Ježník II

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 415
Systémové číslo: P18V00000038
Datum zahájení: 28.06.2018
Nabídku podat do: 09.07.2018 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Víceúčelové hřiště Ježník II
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o novostavbu, kterou je myšlena úprava území a doplnění území o dětské hřiště s prvky pro venkovní fitness, a o novou zpevněnou plochu hřiště (travnatá zpevněná plocha). Objekt je navržen pro účel veřejného užívání. Jedná se o objekt veřejné vybavenosti, využívaný dětmi i dospělými – hřiště a venkovní fitness. Účel užívání území nebude změněn.
Navrhovaný stavební záměr respektuje a zachovává stávající zpevněné plochy. Pouze v místě větší skoro kruhové dlážděné části, bude stávající betonová dlažba rozebrána a odstraněny všechny vrstvy stávající skladby zpevněné plochy. Na tomto místě bude vytvořeno travnaté hřiště (sportovní), kolem kterého budou nové zpevněné komunikační plochy dlážděného chodníku. Stávající chodníky lemují uzavřenou travnatou plochu, v jejíž levé části bude vytvořeno nové dětské hřiště s venkovní posilovnou pro dospělé.
Zpevněné plochy budou tvořeny stejnou betonovou zámkovou dlažbou jako stávající. Pro zatravnění sportovního hřiště bude použita travní směs určená pro hřiště. V místě dětského hřiště objednatel zváží provedení nového trávníku nebo zachování stávajícího.
Prvky pro dětské hřiště budou do terénu kotveny v ocelových patkách, které jsou chráněny proti korozi žárovým zinkováním a uloženy do betonového lože (blíže specifikuje výrobce těchto prvků při jejich dodání).
Prvky pro venkovní fitness budou do země kotveny pomocí betonových patek s kotevními šrouby. Minimální rozměr patky je 500×500×600 mm. Přesné informace a technickou specifikaci kotvení dodá výrobce těchto prvků při jejich dodání i s instalačním návodem.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 150 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Krnov
 • IČO: 00296139
 • Poštovní adresa:
  Hlavní náměstí 1
  794 01 Krnov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 214862

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krnov.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy