Veřejná zakázka: ŽIŽKOVA 16 -ZATEPLENÍ FASÁDY

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 473
Systémové číslo: P19V00000009
Datum zahájení: 29.01.2019
Nabídku podat do: 18.02.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: ŽIŽKOVA 16 -ZATEPLENÍ FASÁDY
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stávající stav:
Objekt bytového domu je navržen jako čtyřpodlažní budova bez podsklepení. Objekt má obdélníkový tvar – viz výkres situace. První nadzemní podlaží tvoří jedna bytová jednotka a skladové společné prostory bytového domu. Druhé nadzemní podlaží tvoří 3 bytové jednotky a chodba se schodištěm. Třetí nadzemní podlaží tvoří 3 bytové jednotky a chodba se schodištěm. Čtvrté nadzemní podlaží tvoří 2 bytové jednotky a chodba se schodištěm – nově vybudovaná nástavba bytového domu.
Střecha mansardová s hydroizolačním souvrstvím. Základy monolitické – základové pásy. Vstup do objektu je možný ze severní strany objektu přes zádveří a chodbu se schodištěm. Jedná se o objekt bytového domu.
Konstrukční část:
Základy jsou provedeny z prostého betonu pomocí základových pásů v nezámrzné hloubce. Podlaha přízemí cca 150 mm nad okolním terénem. Vnitřní nosné zdivo i příčky v cihelné technologii. Nadpraží nad okny jsou provedeny dle systému zdiva. Stropní konstrukce jsou provedeny jako monolitický železobetonový strop ze stropních panelů. V úrovni pod stropem probíhá ŽB věnec. Střešní krytina – mansardová střecha – hydroizolační souvrství + tepelná izolace. Konstrukci podlah tvoří keramická dlažba, povlaky PVC – dle charakteru místnosti. Vnitřní úpravy povrchu stěn jsou provedeny pomocí vápenné štukové omítky. Vnější úprava povrchu stěn je taktéž provedena pomocí omítkoviny brizolit. Výplně otvorů pomocí nových plastových oken s izolačním dvojsklem. Objekt je v dobrém technickém stavu.

Nový stav:
Provedení kontaktního zateplovacího systému s částečným zateplením pod úroveň terénu.
Detailní informace viz zpracovaná PD s výkresovou dokumentací, technickou zprávou a dokladovou částí.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Krnov
 • IČO: 00296139
 • Poštovní adresa:
  Hlavní náměstí 1
  794 01 Krnov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 214862

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krnov.cz)

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky