Veřejná zakázka: MŠ M. Gorkého - II. etapa odvlhčení objektu (sanace zdiva)

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 511
Systémové číslo: P19V00000047
Datum zahájení: 17.07.2019
Nabídku podat do: 05.08.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: MŠ M. Gorkého - II. etapa odvlhčení objektu (sanace zdiva)
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stávající stav:
Předmětem realizace je odstranění vlhkosti zdiva v 1.PP objektu stávající mateřské školy Maxima Gorkého 842/2222, v Krnově. Na základě provedeného průzkumu bylo zjištěno pronikání zemní vlhkosti z okolního terénu až do výše cca 1 m nad terén. Pronikání vlhkosti je způsobeno jednak pronikáním zemní vlhkosti do zdiva z okolní vlhké zeminy, která přiléhá ke zdivu z venkovní strany bez svislé izolace a také ostřikem srážkové vody z fasády od zpevněných ploch (dlažby, betonové a asfaltové plochy), stékání dešťové vody z parapetů oken v 1 PP, kde chybí oplechování, z kanalizace dešťových svodů (zanesené nebo chybějící lapače splavenin apod.), nefunkčnost odvodnění anglických dvorků, dále zatékáním srážkové vody ze stávajícího příkopu kolem zdiva podzemního podlaží bez odvedení srážkové vody od budovy.

Nový stav:
Odvlhčení objektu bude provedeno metodou tlakové injektáže zdiva z interiéru budovy bez nutnosti provedení zemních prací. V souvislosti s provedením odvlhčení jsou rovněž navržena i technická opatření v exteriéru – lokální provedení drenáže u schodišťové zdi na severovýchodní straně budovy s odvedením vody do nově navrženého vsakovacího objektu, oprava venkovního soklu, doplnění chybějících lapačů splavenin na dešťových svodech, zřízení propustných funkčních okapových chodníků, zrušení anglických dvorů.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Krnov
 • IČO: 00296139
 • Poštovní adresa:
  Hlavní náměstí 1
  794 01 Krnov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 214862

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krnov.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky