Veřejná zakázka: Rekonstrukce bazénu kašny Neptun vč. technologie

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 520
Systémové číslo: P19V00000056
Datum zahájení: 27.08.2019
Nabídku podat do: 16.09.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce bazénu kašny Neptun vč. technologie
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stávající stav:
Stávající kašna Neptun se nachází na pozemku parc. č. 56 – ostatní plocha, k. ú. Krnov – Horní Předměstí. V současné době je stávající vana kašny ve stavu, kdy vyžaduje opravu, nebo zcela nové provedení. Kamenná obruba kolem kašny byla v minulosti již také několikrát opravována a momentálně společně s opravou celé kašny bude vyspravena.

Nový stav:
Na stávajícím objektu kašny Neptuna budou provedeny stavební úpravy, které budou spočívat v demontáži vlastní sochy Neptuna, demontáži kamenné obruby a demolici základu vč. vany kašny. Následně bude provedena nová vana vč. základu pro kamennou obrubu, základ pro vlastní sochu Neptuna a následná zpětná instalace sochy Neptuna. Součástí stavebních prací bude také provedení nové vodoinstalace z navrhované technologické šachty až po zaústění do základu sochy Neptuna s připojením na výtokovou trysku v hlavě ryby kašny a instalace nově navrhované technologické šachty s připojením na stávající vodovodní přípojku objektu kašny.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Krnov
 • IČO: 00296139
 • Poštovní adresa:
  Hlavní náměstí 1
  794 01 Krnov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 214862

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krnov.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků