Veřejná zakázka: Náhradní výsadba za kácení dřevin ZŠ Dvořákův okruh, Krnov

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 541
Systémové číslo: P20V00000009
Datum zahájení: 12.05.2020
Nabídku podat do: 27.05.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Náhradní výsadba za kácení dřevin ZŠ Dvořákův okruh, Krnov
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je zhotovení díla: „Náhradní výsadba za kácení dřevin ZŠ Dvořákův okruh“ - výsadby 74 ks dřevin, podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky.

Zhotovení díla zahrnuje zejména:
• Výsadbu listnatých dřevin v počtu 12 ks Malus domestica (jabloň domácí) o velikosti při výsadbě 5 l (tj. objem nádoby – květináče) na pozemku parc. č. 4198/2, k. ú. Krnov – Horní Předměstí
• Výsadbu listnatých dřevin v počtu 24 ks Tilia cordata (lípa malolistá) o velikosti při vý-sadbě 16/18 cm (tj. obvod kmínku v 1 m – čl. 1.1 ČSN 46 4902) na pozemku parc. č. 2019/1, k. ú. Opavské Předměstí
• Výsadbu listnatých dřevin v počtu 15 ks Sorbus torminalis (jeřáb břek) o velikosti při vý-sadbě 100/150 cm, 10 ks Morus alba (morušovník bílý) o velikosti při výsadbě 150/200 cm a 6 ks Castanea sativa (kaštanovník jedlý) o velikosti při výsadbě 150/200 cm (tj. dosaže-ná velikost od země – čl. 1.1 ČSN 46 4902), a to vše na pozemku parc. č. 2683, k. ú. Opav-ské předměstí
• Výsadbu listnatých dřevin v počtu 7 ks Platanus × acerifolia (platan javorolistý) o velikos-ti při výsadbě 16/18 cm (tj. obvod kmínku v 1 m – čl. 1.1 ČSN 46 4902) na pozemku parc. č. 3123, k. ú. Krnov – Horní předměstí

Následnou péči o vysazené dřeviny po dobu 5 let. Tato péče zahrnuje zejména zajištění kmene stromu proti mechanickému poškození (ochrana paty kmene chráničkou, bandáž kmene…), zálivku, odplevelování a sečení, výchovný řez, opravu úvazů, případnou výměnu kůlů (a jejich včasné odstranění), sledování zdravotního stavu dřevin a ošetřování mecha-nických poškození, ale také případnou výměnu uhynulých jedinců v nejbližším vhodném období.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 600 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Krnov
 • IČO: 00296139
 • Poštovní adresa:
  Hlavní náměstí 1
  794 01 Krnov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 214862

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krnov.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky