Veřejná zakázka: Oprava místní komunikace Chářovská - parkovací záliv

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 644
Systémové číslo: P21V00000060
Datum zahájení: 19.08.2021
Nabídku podat do: 02.09.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava místní komunikace Chářovská - parkovací záliv
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o návrh parkovacího zálivu podél komunikace ulice Chářovská v km 0,261 00 – km 1,021 00 při levé straně komunikace. Součástí parkovacího zálivu jsou stávající vjezdy k nemovitostem, které budou předlážděny. Parkovací záliv je navržen z Betonové dlažby s distančními nálisky v tl. 80 mm (barva – šedá).
Vjezdy k nemovitostem budou provedeny z Betonové dlažby s distančními nálisky v tl. 80 mm (barva – červená). Parkovací záliv bude napojen na stávající silniční obrubník komunikace ul. Chářovská (stávající převýšení 50 mm). Parkovací záliv bude ohraničen od zeleně silničním obrubníkem (150/250/1000 mm) uloženým do betonu C16/20 n-XF1 tl. 100 mm, dle ČSN EN 206-1. Příčný sklon je navržen 2,50 % směrem do komunikace. Podélný sklon kopíruje podélný sklon komunikace ul. Chářovská v daném úseku. Plocha kolem parkovacího zálivu bude ohumusovaná v tl. 100 mm a oseta travní směsí. Šířka zatravnění kolem obrubníku parkovacích ploch je stanovena na 0,50 m pás kolem obrubníku.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Krnov
 • IČO: 00296139
 • Poštovní adresa:
  Hlavní náměstí 1
  794 01 Krnov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 214862

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krnov.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky