Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Hlavní náměstí 18, 19, 20 a Sv. Ducha 2, 4 – zateplení dvorní fasády a výměna dveří do dvora
VZ malého rozsahu Zadáno 24.08.2017 11.09.2017 10:00
Zdravotní středisko Žižkova 7, Krnov- úprava pro rozšíření zubní ordinace
VZ malého rozsahu Zadáno 24.08.2017 12.09.2017 10:00
Bikepark – tribuny, převlékárna
VZ malého rozsahu Zadáno 16.08.2017 01.09.2017 10:00
Dodávka čistícího vozidla stokové sítě s recyklací
podlimitní Vyhodnoceno 15.08.2017 30.08.2017 10:00
Výměník tepla voda-kal na ČOV Krnov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.08.2017 28.08.2017 10:00
ZŠ Žižkova - zateplení střechy spojovacího krčku mezi tělocvičnou a budovou školy
VZ malého rozsahu Zadáno 04.08.2017 21.08.2017 10:00
U Požárníků 22 - zateplení dvorní fasády
VZ malého rozsahu Zadáno 04.08.2017 21.08.2017 10:00
Městské divadlo - oprava dešťové kanalizace
VZ malého rozsahu Zadáno 03.08.2017 18.08.2017 10:00
Revoluční 54 - zateplení fasády a rekonstrukce střechy Varhanářské školy
VZ malého rozsahu Zadáno 26.07.2017 14.08.2017 10:00
Zpevněná plocha ul. V Osadě
VZ malého rozsahu Zadáno 20.07.2017 07.08.2017 10:00
Monitoring rozhraní voda - kal na ČOV Krnov
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.06.2017 17.07.2017 10:00
Zimní stadion v Krnově - instalace zařízení pro odvod tepla a kouře
VZ malého rozsahu Zadáno 30.06.2017 17.07.2017 10:00
Výměna vodoměrů v bytových domech v majetku města Krnova
VZ malého rozsahu Zadáno 21.06.2017 11.07.2017 10:00
Krnov - Rozšíření MKDS o mobilní kameru
VZ malého rozsahu Zadáno 21.06.2017 12.07.2018 10:00
opravu komunikace ul. U Požárníků – hasičská zbrojnice
VZ malého rozsahu Zadáno 14.06.2017 27.06.2017 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016