Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Městské divadlo - ozvučovací zařízení
VZ malého rozsahu Zadáno 13.09.2017 29.09.2017 10:00
Sanace kanalizace v Krnově, ul. Hořicova-Máchova-Puškinova
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.09.2017 22.09.2017 10:00
Oprava chodníku SPC U v Krnově
VZ malého rozsahu Zadáno 28.08.2017 12.09.2017 10:00
Oprava asfaltových ploch v lokalitě ul. Budovatelů, Krnov - SO 101, SO 102
VZ malého rozsahu Zadáno 25.08.2017 11.09.2017 10:00
Rekonstrukce plynojemu ČOV Krnov
VZ malého rozsahu Zadáno 25.08.2017 11.09.2017 10:00
PD - Oprava místní komunikace Chářovská a přilehlých chodníků
VZ malého rozsahu Zadáno 25.08.2017 11.09.2017 10:00
Rekonstrukce domu Stará 7 - PD II
VZ malého rozsahu Zadáno 24.08.2017 11.09.2017 10:00
DPS Hlubčická, Moravská, Slezská, U Jatek - výměna vstupních dveří II
VZ malého rozsahu Zadáno 24.08.2017 11.09.2017 10:00
SPC K, L, M - zateplení a venkovní přízemí III
VZ malého rozsahu Zadáno 24.08.2017 11.09.2017 10:00
Hlavní náměstí 18, 19, 20 a Sv. Ducha 2, 4 – zateplení dvorní fasády a výměna dveří do dvora
VZ malého rozsahu Zadáno 24.08.2017 11.09.2017 10:00
Zdravotní středisko Žižkova 7, Krnov- úprava pro rozšíření zubní ordinace
VZ malého rozsahu Zadáno 24.08.2017 12.09.2017 10:00
Bikepark – tribuny, převlékárna
VZ malého rozsahu Zadáno 16.08.2017 01.09.2017 10:00
Dodávka čistícího vozidla stokové sítě s recyklací
podlimitní Vyhodnoceno 15.08.2017 30.08.2017 10:00
Výměník tepla voda-kal na ČOV Krnov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.08.2017 28.08.2017 10:00
ZŠ Žižkova - zateplení střechy spojovacího krčku mezi tělocvičnou a budovou školy
VZ malého rozsahu Zadáno 04.08.2017 21.08.2017 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016