Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Revoluční 54 - zateplení fasády a rekonstrukce střechy Varhanářské školy
VZ malého rozsahu Zadáno 26.07.2017 14.08.2017 10:00
Zpevněná plocha ul. V Osadě
VZ malého rozsahu Zadáno 20.07.2017 07.08.2017 10:00
Monitoring rozhraní voda - kal na ČOV Krnov
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.06.2017 17.07.2017 10:00
Zimní stadion v Krnově - instalace zařízení pro odvod tepla a kouře
VZ malého rozsahu Zadáno 30.06.2017 17.07.2017 10:00
Výměna vodoměrů v bytových domech v majetku města Krnova
VZ malého rozsahu Zadáno 21.06.2017 11.07.2017 10:00
Krnov - Rozšíření MKDS o mobilní kameru
VZ malého rozsahu Zadáno 21.06.2017 12.07.2018 10:00
opravu komunikace ul. U Požárníků – hasičská zbrojnice
VZ malého rozsahu Zadáno 14.06.2017 27.06.2017 10:00
ZŠ Smetanův okruh - úprava vstupů do staré budovy ze dvora
VZ malého rozsahu Zadáno 09.06.2017 26.06.2017 09:00
MŠ Karla Čapka - výměna toalet, koupelen, umýváren a elektrorozvodů v budovách MŠ - II
VZ malého rozsahu Zadáno 05.06.2017 21.06.2017 08:00
Parkoviště na Sídlišti pod Cvilínem, lokalita u bloků N, H
VZ malého rozsahu Zadáno 05.06.2017 21.06.2017 08:00
PD - Úpravy ulice Žižkova v Krnově
VZ malého rozsahu Zadáno 05.06.2017 21.06.2017 08:00
Vodní nádrže Ježník I. a II.
VZ malého rozsahu Zadáno 02.06.2017 20.06.2017 10:00
ŠJ Žižkova - oprava WC dokončení
VZ malého rozsahu Zadáno 30.05.2017 19.06.2017 10:00
Studie odvedení dešťových vod poldr 4
VZ malého rozsahu Zadáno 24.05.2017 14.06.2017 10:00
Studie odvedení dešťových vod poldr 1
VZ malého rozsahu Zadáno 24.05.2017 14.06.2017 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016