Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
výměna oken-bytový dům Hlavní náměstí 28 Krnov
VZ malého rozsahu Zadáno 18.04.2014 06.05.2014 09:00
Kino Mír 70 - vestavba výtahu
VZ malého rozsahu Zadáno 16.04.2014 02.05.2014 15:00
Parkoviště SPC, lokalita před bytovým domem H, Krnov
VZ malého rozsahu Zadáno 16.04.2014 02.05.2014 15:00
Oprava komunikace – křižovatka ul. Na Hrázi a Růžová
VZ malého rozsahu Zadáno 15.04.2014 05.05.2014 13:00
Městská kavárna, Hlavní náměstí 3, Krnov - Oprava sociálního zařízení
VZ malého rozsahu Zadáno 10.04.2014 29.04.2014 09:00
Oprava chodníku – Bikepark, Krnov
VZ malého rozsahu Zadáno 10.04.2014 29.04.2014 09:00
Zpracování DÚR pro "Technickou a dopravní infrastrukturu v lokalitě Partyzánů", Krnov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.04.2014 23.04.2014 14:00
Oprava střechy nad učebnami a skladem SVČ MÉĎA Krnov
VZ malého rozsahu Zadáno 03.04.2014 22.04.2014 13:00
Výměna oken - bytový dům Hlavní náměstí 26 Krnov
VZ malého rozsahu Zadáno 03.04.2014 23.04.2014 09:00
Výměna oken - bytový dům Revoluční 28 Krnov
VZ malého rozsahu Zadáno 03.04.2014 23.04.2014 09:00
Výměna oken - bytový dům SPC D9 Krnov
VZ malého rozsahu Zadáno 03.04.2014 23.04.2014 09:00
Rekonstrukce ulice Městská, Krnov
VZ malého rozsahu Zadáno 05.03.2014 21.03.2014 09:00
Zpracování DÚR a PDSP pro "Technickou a dopravní infrastrukturu v lokalitě Cvilín - Mariánské pole"
VZ malého rozsahu Zadáno 05.03.2014 21.03.2014 09:00
Zpracování DÚR, PDSP a DPPS pro "Odvedení splaškových vod z lokality Krnov - Krásné Loučky a ul. K Ostrůvku (část za řekou)"
VZ malého rozsahu Zadáno 26.02.2014 17.03.2014 09:00
Výměna výkladců a vstupních dveří Nebytový prostor ( Bivoj ), Hlavní náměstí 10, Krnov
VZ malého rozsahu Zadáno 15.02.2014 07.03.2014 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  10 20 22 23 24 25 26