Veřejná zakázka: Výměna krytiny - budova Hlavní náměstí 3

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 383
Systémové číslo: P18V00000006
Datum zahájení: 02.03.2018
Nabídku podat do: 22.03.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výměna krytiny - budova Hlavní náměstí 3
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stávající stav:
Střešní plášť dvoupatrové budovy bývalé spořitelny, která je nemovitou kulturní památkou, je proveden z pálených glazovaných tašek v různých odstínech zelené barvy, zavěšených na střešních latích uchycených na plošném bednění. Svým provedením jde o neprovětrávanou střechu, což zčásti způsobilo degradaci glazované krytiny. Nosná konstrukce krytiny je systém krovů, které jsou v celku v dobrém stavu, pouze s lokálním napadením dřevokaznými houbami a hmyzem. Oplechování je z větší části zakryté, nebo nedostupné kontrole. Truhlářské prvky jsou dřevěné s nutností vyměnit část zasklení.
Stávající komíny jsou navrženy ke snesení po úroveň střešní roviny a nahrazení novými komínovými tělesy. Stávající bleskosvod bude demontován a opět instalován po dokončení opravy střechy.

Nový stav:
Viz zpracovaná PD s technickou zprávou, dokladovou částí, závazným stanoviskem SPP a souhlasem s provedením stavby.

Střecha a celý objekt je památkově chráněn a jedná se o nemovitou kulturní památku.

Zadavatel po dodavatelích, jako dle zákona, požaduje, aby v souladu s § 41 odst. 2 Zákona o zadávání veřejných zakázek poskytli zadavateli jistotu ve výši 50.000,-- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých). Viz Výzva více dodavatelům...

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Krnov
 • IČO: 00296139
 • Poštovní adresa:
  Hlavní náměstí 1
  794 01 Krnov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 214862

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krnov.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky