Veřejná zakázka: Řešení veřejného prostranství KoDuS a ZŠ Klíček - 1. etapa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 544
Systémové číslo: P20V00000012
Datum zahájení: 15.06.2020
Nabídku podat do: 25.06.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Řešení veřejného prostranství KoDuS a ZŠ Klíček - 1. etapa
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Úpravy jsou navrženy v zastavěné části města Krnov v nejbližším okolí budovy komunitního domu seniorů na parc. č. 3693, k. ú. Krnov – Horní Předměstí. Lokalitě na severní straně přiléhá obecní komunikace – ul. Bruntálská. Přístupové komunikace jsou zpevněné z asfaltobetonových obrusných vrstev. Z výškopisného hlediska se jedná o rovinatý terén v mírném spádu na budovu komunitního domu. Stávající nádvoří je z hlediska charakteru budovy funkčně nezpůsobilé pro provoz komunitního domu seniorů. Současný stav postrádá přístup do objektu po zpevněné ploše, plochu pro parkování, mobiliář pro odpočinek uživatelů objektu a plochu zeleně.

Nové zpevněné plochy zajišťují přístup k budově komunitního domu seniorů, řešení dopravy v klidu zajišťují tři parkovací stání (z toho 1× OTP). Dále jsou nově navrženy záhony, nová travnatá plocha a doplnění mobiliáře.

Zadavatel upozorňuje, že v průběhu zemních prací s největší pravděpodobností může dojít k souběhu dalších prací souvisejících s realizací nové přípojky NN.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Krnov
 • IČO: 00296139
 • Poštovní adresa:
  Hlavní náměstí 1
  794 01 Krnov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 214862

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krnov.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky