Veřejná zakázka: ČÁST 1 "Řešení veřejného prostranství KoDuS a ZŠ Klíček - 2. etapa - PD" a ČÁST 2 "Řešení veřejného prostranství u Kofola Music Clubu - PD"

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 552
Systémové číslo: P20V00000020
Datum zahájení: 26.08.2020
Nabídku podat do: 11.09.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: ČÁST 1 "Řešení veřejného prostranství KoDuS a ZŠ Klíček - 2. etapa - PD" a ČÁST 2 "Řešení veřejného prostranství u Kofola Music Clubu - PD"
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětná veřejná zakázka je rozdělena na dvě samostatné části označené takto:
ČÁST 1 (Řešení veřejného prostranství KoDuS a ZŠ Klíček - 2. etapa– PD)
a ČÁST 2 (Řešení veřejného prostranství u Kofola Music Clubu - PD).
Dodavatelé mohou předložit svou elektronickou nabídku samostatně na ČÁST 1 nebo na ČÁST 2, anebo na obě části společně.
Platí, že každá část předmětu veřejné zakázky bude hodnocena samostatně a na každou část předmětu veřejné zakázky budou uzavřeny samostatné smlouvy o dílo. Při předložení nabídek musí dodavatelé respektovat požadavky zadavatele uvedených dále.

ČÁST 1 „Řešení veřejného prostranství KoDuS a ZŠ Klíček - 2. etapa - PD“
Urbanistická studie stanovuje koncepci úprav veřejného prostranství, vymezeného ulicí Bruntálská,
objektem KoDuS – komunitní dům pro seniory a objektem sakrálního objektu sv. Benedikta. Nedílnou součástí studie je změna klimatických poměrů a aplikování systémů, které umožňují trvalý pobyt obyvatel ve veřejném prostranství.
2. etapa řeší prostor „zad“ Komunitního domu, kde je vytvořeno zázemí pro seniory s možností konání menších akcí, parkování podél komunitního domu a před Základní Školou Klíček.

ČÁST 2 „Řešení veřejného prostranství u Kofola Music Clubu - PD“
Studie veřejného prostranství u Kofola Music Clubu řeší prostranství vymezené ulicí Bruntálskou, areálem KMC, objektem bývalého autosalonu a zahradou obytného domu. Součástí řešeného území je i park směrem k ulici Úvoz. Základním vztahem urbanistického systému řešené lokality je vazba mezi městem a příměstskou částí. Dle historického kontextu tato studie vysvětluje urbánní rozvoj místa ve vztahu k dopravní infrastruktuře napojující se na město Bruntál. Studie řeší dopravní a technickou infrastrukturu, dopravu v klidu, vodohospodářské a ekologické vazby, mobiliář, osvětlení a regulaci reklamních ploch.

V současné době probíhá zpracování studie přístavby Kofola Music Clubu, která bude poskytnuta vybranému dodavateli.

Zadavatel upozorňuje na nutnost konzultace v průběhu plnění díla a odsouhlasení finální verze projektové dokumentace s městským architektem. Projektovou dokumentaci je třeba řešit v souladu se schváleným manuálem veřejného prostranství města Krnova. Součástí navrženého řešení požadujeme obsažení prvků modrozelené infrastruktury v co možná největší míře.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Krnov
 • IČO: 00296139
 • Poštovní adresa:
  Hlavní náměstí 1
  794 01 Krnov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 214862

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krnov.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy