Veřejná zakázka: Oprava komunikace mezi ulicemi Příční a Cechovní

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 513
Systémové číslo: P19V00000049
Datum zahájení: 31.07.2019
Nabídku podat do: 19.08.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava komunikace mezi ulicemi Příční a Cechovní
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stávající stav:
Stavební záměr se omezuje na zlepšení funkčního a technického stavu zpevněných ploch, mobiliáře a zeleně ve vnitroblocích na parcele č. 1538 mezi ulicemi Příční a Cechovní. Stávající plocha komunikací, které tvoří přístupové komunikace mezi čtyřmi bytovými domy je tvořena nesoudržnou a neúnosnou obrusnou vrstvou
z jemnozrnné zeminy a je porostlá trávou. Plocha komunikace je neúnosná, rozbředá při nepříznivých klimatických podmínkách, tvoří se na ní kaluže v období srážek a znesnadňuje přístup obyvatelům domu ke svým bytům. Taktéž stávající obrubníky jsou zarostlé, vtlačené do zeminy a již netvoří rozhraní mezi jednotlivými funkčními plochami.

Nový stav:
Je navržena rekonstrukce stávajících komunikací, které budou rozšířeny na šířku 2,8 m dle možností dané lokality. Budou osazeny nové obrubníky do betonového lože a proběhne oprava stávajících vjezdů. V rámci vegetačních úprav bude dosypána ornice za nově navržené obrubníky a provedeno nové osetí travním semenem. Dále je navržena nový výsadba zeleně. Nášlapná vrstva nových komunikací ve vnitrobloku bude tvořena mezerovitou betonovou dlažbou. V rámci zlepšení funkčního stavu budou odstraněny stávající sušáky na prádlo a budou nahrazeny novými sušáky na prádlo z nerezové oceli o rozměru 2,0 × 2,46 m z trubky průměru 60 mm a bude doplněn nový mobiliář v podobě laviček a zahradních setů místo stávajících. Stávající kontejnerové zástěny budou nahrazeny novými.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Krnov
 • IČO: 00296139
 • Poštovní adresa:
  Hlavní náměstí 1
  794 01 Krnov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 214862

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krnov.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky