Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
SVČ MÉĎA - úprava portálu jeviště, osvětlení
VZ malého rozsahu Zadáno 27.04.2016 12.05.2016 10:00
Bytový dům Hlavní náměstí 33, Krnov – rekonstrukce bytů II. NP
VZ malého rozsahu Zadáno 26.04.2016 11.05.2016 10:00
Rekonstrukce chodníku Čsl. armády
VZ malého rozsahu Zadáno 26.04.2016 11.05.2016 10:00
Rekonstrukce výtahů Hlavní náměstí 18, 19 Krnov
VZ malého rozsahu Zadáno 26.04.2016 11.05.2016 13:00
Analýza vhodnosti realizace energetických úspor metodou EPC na vybraných objektech v majetku města Krnova
VZ malého rozsahu Zadáno 31.03.2016 15.04.2016 10:00
Oprava opěrné zídky na ulici Chářovská
VZ malého rozsahu Zadáno 23.03.2016 11.04.2016 10:30
Prodejna „ZOO - EXOTIC“ – nám. Minoritů, Krnov - Výmena výplní včetně vstupních dveří
VZ malého rozsahu Zadáno 23.03.2016 11.04.2016 10:30
„Poskytnutí dlouhodobého úvěru městu Krnov do výše 24 mil. Kč“
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 18.12.2015 13.01.2016 09:00
Rekonstrukce výkladců a dveří Zám. náměstí 3 a 5
VZ malého rozsahu Zadáno 17.12.2015 07.01.2016 10:00
Přezkoumání hospodaření města Krnova za rok 2016
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23.11.2015 14.12.2015 10:00
Veřejné osvětlení na náměstí Minoritů v Krnově
VZ malého rozsahu Zadáno 26.10.2015 11.11.2015 10:00
ZŠ Dvořákův okruh 2, Krnov, zastínění oken
VZ malého rozsahu Zadáno 19.10.2015 02.11.2015 09:00
Vypracování projektové dokumentace opravy chodníku na ul. Boční, Krnov
VZ malého rozsahu Zadáno 16.10.2015 02.11.2015 10:00
Vypracování projektové dokumentace opravy chodníku na ul. Revoluční, Krnov
VZ malého rozsahu Zadáno 15.10.2015 02.11.2015 10:00
PD – Zateplení bytových domů Albrechtická 156-166, Krnov
VZ malého rozsahu Zadáno 07.10.2015 23.10.2015 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016